Improvisation 14   I   Oil on canvas   I 72" x 32"
Improvisation 15   I   Oil on canvas   I 72" x 32"
prev / next